Accessibility Tools

Skip to main content

Aktivitetsplan 2022

Båter

 • Vedlikeholde og drifte Z-96 Bjørg. Legge en ny vedlikeholdsplan for båten.
 • Ferdigstille Serine vinteren 2022/2023.
 • Legge en nye plan for Kystlagets båter.

Kystlaget

 • Holde et godt aktivitetsnivå i Skur 13.
 • Prosjektplasser.
 • Åpent skur hver tirsdag.
 • Kysten ung.
 • Følge utviklingen i Kystkultursenteret.
  • Kystlaget flytter til kontor i Fiskernes hus.
  • Deltar aktivt i de gruppene vi kan.

Sosiale arrangementer

 • Påskeutstilling – Åpent i skur 13.
 • Medlemsmøte.
 • Hoveddugnad Stavernsodden fyr.
 • 17.Mai Borgertoget.
 • Pinsetreff Svenner – Tvistein.
 • Sesongåpning med sjekterebus.
 • St.Hans-kortesje.
 • Colin Archer havnefestival.
 • Risør trebåtfestival
  • Samsegling
  • Sjekteregatta
 • Norsk fyrhistorisk forening 25 år.
  • Arrangement foregår i Stavern Kystlaget, Stavernodden, Svenner og Tvistein.
   Åpent fyr. Mer info kommer
 • Høstutstillingen- Åpent skur.
 • Medlemsmøter.
 • Dugnad på kystlagets prosjekter.

Fyrene i kommunen

 • Være en aktiv forvalter på Stavernodden.
 • Være en aktiv deltaker på Svenner.
 • Være en aktiv deltaker på Tvistein.
 • Involvere fyrene mer i Kystlagsarbeidet.

Inntektsbringende aktiviteter

 • Kystlaget tar sikte på å videreføre arbeidet med å sikre inntekter, for å holde et visst aktivitetsnivå.
 • Søknader sendes der det kan være noe å hente.
 • Søke Larvik kommune om driftsmidler på kultur.

Kompetanse, informasjon og profilering

 • Kysten-seminar.
 • Kurs etter behov og kapasitet.
 • Foredrag internt og eksternt
 • Nytt fra kystlaget. Hjemmeside, kalender og Facebook.
 • Profilklær, vimpler, logobanner ifm. arrangementer.