Accessibility Tools

Skip to main content

Årsmøte 2016


Årsmøte i Kystlaget Fredriksvern 2016
Fredag 19. februar kl 18:00
Sted: Båtforeningens lokaler
Agenda:

 1. Konstituering
  • Åpning
  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden/saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av møtesekretær
  • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 2. Godkjenning av årsmeldingen fra Kystlaget og Drivergruppene
 3. Godkjenning avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader.
 4. Saker fremmet av styret.
 5. Saker fremmet av medlemmene.
 6. Budsjett for 2016
 7. Aktivitetsplan
 8. Valg
 9. Annet

Eventuelle saker som medlemmene vil ta opp på årsmøtet må være styret i hende senest 11. februar 2016.