Accessibility Tools

Skip to main content

Årsmøte 2017

Innkalling til

Årsmøte i Kystlaget Fredriksvern 2017

Fredag 3. mars kl 18:00
Sted: Båtforeningens lokaler, Stavern
Agenda:

 1. Konstituering
  • Åpning
  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden/saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av møtesekretær
  • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 2. Godkjenning av årsmeldingen fra Kystlaget og Drivergruppene
 3. Godkjenning avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader.
 4. Saker fremmet av styret.
 5. Saker fremmet av medlemmene.
 6. Budsjett for 2017
 7. Aktivitetsplan
 8. Valg
 9. Annet

Eventuelle saker som medlemmene vil ta opp på årsmøtet må være styret i hende senest 24. februar 2017.