Accessibility Tools

Skip to main content
Kystlaget Fredriksvern logo

Innkalling til årsmøte 2018

Kystlaget Fredriksvern logo

Innkalling til

Årsmøte i Kystlaget Fredriksvern 2018

Onsdag 7. mars kl 19:00
Sted: Stavern båtforening
Agenda:

 1. Konstituering
  • Åpning
  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden
  • Valg av møteleder
  • Valg av møtesekretær
  • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 2. Årsmeldingene fra Kystlaget og Stavernsodden 2017
 3. Regnskapene fra Kystlaget og Stavernsodden 2017
 4. Innkomne saker
 5. Aktivitetsplaner for Kystlaget og Stavernsodden 2018
 6. Budsjett for Kystlaget og Stavernsodden 2018
 7. Aktivitetsplan
 8. Valg

Eventuelle saker som medlemmene vil ta opp på årsmøtet må være styret i hende senest 28. februar 2018.