Accessibility Tools

Skip to main content

Årsmøte 2021

NB! Endringer:

Årsmøte i Kystlaget Fredriksvern avholdes digitalt mandag 22/3 kl 18. 

Se mail fra kystlaget for informasjon vedr. pålogging til møte

Kjære medlemmer

Da er dagsorden for årsmøtet søndag 21/3 kl 12 klar. Rimelig sent, men det er omtrent som alt annet i «annerledesåret».

Det er også vedlagt en sak som ønskes behandlet på årsmøtet ad prosjektplassene. Håper årsmøtet kan behandle denne selvom fristen for dette er overskredet.

Ellers håper jeg vi kan samles med god avstand. Det blir lagt medlemsliste på et bord, som dere signerer når dere kommer, og er derved stemmeberettiget.

På vegne av styret, Astrid

Dokumenter:

Dagsorden årsmøte 2021

Kystlaget Fredriksvern vedtekter

Sak til årsmøte 2021- Pris på prosjektplass

Retningslinjer for prosjektplasser

Årsberetning Kystlaget Fredriksvern 2020

Aktivitetsplan Kystlaget Fredriksvern 2021

Årsberetning Stavernsodden fyr 2020

Aktivitetsplan Stavernsodden fyr 2021