Accessibility Tools

Skip to main content
Årsmøte i Tvisteins Venner

Årsmøteinnkalling Tvisteins Venner

Årsmøte i Tvisteins Venner

Innkalling til årsmøte i Tvisteins Venner

Brunvall Gård «Vaffeltorget», 6 mai klokken 19:00

Dagsorden

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Innkomne forslag
  • Valg
  • Prokura

Vel møtt hilsen styret!

Årsmøtedokumentene vil bli lagt ut på møtet.

Kaffe blir servert og muligheter for å kjøpe mineralvann.

Dersom det er noen spørsmål ta kontakt med:

Terje Nalum, Terje@temahavfiske.no  Mobil: 93212028

Vi minner om at eventuelle forslag må være oss i hende innen 26 april.

Vedlagt: Vedtekter for Tvisteins venner, Årsmelding 2011

Årsmøte Tvisteins Venner