Accessibility Tools

Skip to main content

Ekstraordinært årsmøte 2017

Innkalling til

Ekstraordinært årsmøte
Kystlaget Fredriksvern 2017

Onsdag 26. april kl 18:00
Sted: Båtforeningens lokaler

Agenda:

 1. Konstituering
  • Åpning
  • Deltakersignering
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden/saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av møtesekretær
  • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 2. Valg av nytt styre for Kystlaget Fredriksvern
 3. Procura

MVH
For styret i Kystlaget Fredriksvern
Inger Marie Bodung (sign)

Last ned innkallingen i pdf-format her!