Accessibility Tools

Skip to main content
Svenner Fyr

Kystled

Kystleden gir deg muligheten til å oppleve skjærgården på en miljøvennlig måte – med robåt og enkel overnatting. Gjennom kystleden ønsker Kystlaget Fredriksvern å formidle kystkultur og gi informasjon om natur og friluftsliv. Vi ønsker å komme fram til en fornuftig bruk av offentlige eiendommer som ikke lenger tjener sitt opprinnelige bruk, som f.eks. fyrene og forsvarets eiendommer.

Ideen er hentet fra tidligere tiders «åreskifte». Før var det ingen som reiste bare for fornøyelsens skyld, de hadde et ærend å utføre. Og foregikk reisen over lengre strekninger måtte den reisende skifte både rorkar og båt. Ved åreskiftene lå det gjerne et gjestgiveri hvor de reisende kunne hvile ut eller vente på god bør.

Svenner Fyr Stavernsodden Fyr

Tekstkilde: Kystled.no