Accessibility Tools

Skip to main content

Leders kommentar 01.04.12

Hei alle medlemmer

Da er våren her litt tidligere enn vanlig og flere har begynt vårpussen og forberedelsene til en forhåpentligvis solfylt og deilig kystsesong. 

Som dere sikkert har fått med dere så har vi jobbet frem en ny hjemmeside for kystlaget som vi håper kan bli et verktøy og en kommunikasjonskanal til nytte for styret og medlemmene. Vi ønsker at dette kan gå begge veier og at medlemmene også sender oss noen historier og bilder osv hvis det er noe dere vil formidle. Vi oppfordrer dere derfor til jevnlige besøke på hjemme sidene våre.    http://kystlagetfredriksvern.no/

Vi legger også opp til MARKED som vi håper kan bli en lokal kjøpes / selges portal av kystrelaterte objekter.  Send en mail til post@kystlagetfredriksvern.no  hvis du feks trenger en del til forgasseren e.l. og vi vil legge det ut på siden.

Vi i styret hadde også satt stor pris på om medlemmene uoppfordret sendte oss en E-post eller SMS hvis dere endrer bostedsadresse, mobil telefon eller E-post adresse. Det vil forenkle ajourhold av medlemslistene som kan være en stor jobb. Vi takker på forhånd!!

Kommer til å sende ut en SMS noen få ganger i året før eventuelt spesielle anledninger hvor vi vil oppfordre dere til å gå inn på hjemmesidene for mer utfyllende informasjon. Vil også som tidligere sende ut mail. For å henge med i utviklingen vil vi også opprette en Facebook gruppe hvor vi kanskje også kan nå enda flere.

Da håper vi at vi ved teknologiens hjelp kan fremme formålet med Kystlaget:

§ 2. Formål:

Kystlaget Fredriksvern skal fremme arbeid for bevaring og allmenn bruk av de forskjellige elementer innen norsk kystkultur i overensstemmelse med Forbundet KYSTENs formålspargraf, vedtekter og arbeidsplaner. Det skal legges særlig vekt på bevaring og allmenn bruk av:

  • Tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig som er særegent for distriktet.
  • Håndverksmessige og andre tradisjoner innen næring, sjømannskap, livsform og lignende som har lokal tilknytning.
  • Samarbeid med museer, foreninger, skoler og lignende om aktuelle kulturoppgaver.
  • Kystlaget Fredriksvern skal samarbeide med Forbundet KYSTENs landsstyre, arbeidsutvalg og sekretariat når det er naturlig og nødvendig.

 

For å få til dette trenger vi hjelp og engasjement fra medlemmene om veien videre. Har dere ønsker eller ideer setter vi stor pris på tilbakemelding. Det er mange ting vi kan holde på med, og vi har muligheter få andre kan skilte med. Tenk på Skurene, fyrene, den fantastiske sjekte tradisjonen og ikke minst naturen rundt oss.

Vi vil fremover legge inn artikler som naturlig tar for seg litt av det som skjer rundt oss. Tenker da på Sjaluppen, Z-96 , fyrene og kanskje litt om de andre «leietakerne» rundt oss. Håper også at dere medlemmer kan hjelpe oss her med innspill og artikler. Artig hvis vi kan få opp aktiviteten og jeg tror informasjon er en forutsetning for dette. Kan vi vise til noe unikt i hyggelig atmosfære tror jeg flere vil bli nysgjerrige og komme innom på tirsdagene, og oppdage at det ikke bare er sjekter eller fyr vi kan drive med.

Da vil jeg få ønske alle en god påske og jeg håper mange vil finne veien til Leieren i påskedagene.

Mvh
Roy Stensgaard