Accessibility Tools

Skip to main content
Høstmørket har senket seg over odden

Litt nytt fra Stavernsodden høsten 2016

Høstmørket har senket seg over oddenSesongen 2016 nærmer seg slutten og vi kan se tilbake på nok en flott sesong på Stavernsodden.

Hensikt med drift av Stavernsodden

Kystlaget leier Stavernsodden fyr av Kystverket, og plikter med dette å utvikle det for allmennheten, bevare- og sikre bygningene og området som kulturminne.
Vi skal utvikle fyrstasjonen som Kystledsdestinasjon, og må ha konkrete planer for forvaltning av bygg og kulturlandskap. Fyrstasjonen er totalfredet og det er en streng vedlikeholdsplikt knyttet til vårt leieforhold med Kystverket. Vi må blant annet sende inn årlig arbeids- og vedlikeholdsprogram, som skal godkjennes av Kystverket. Det er også knyttet strenge krav til sikkerhet – brannvern og HMS i og med at fyrstasjonen er å betrakte som overnattingssted.
Anlegget ute på Stavernsodden driftes av ei drivergruppe, og denne består i år av; Espen Landsverk Johansen, Øystein Wolden, Per Einar Strøm, Lars Solberg, Roy Stensgaard og Harald Johansen.

Drift

Dugnad på fyretFyret har 15 sengeplasser til utleie samt naust, og vi har hatt ca 850 gjestedøgn i 2016, samt en del utleie av naustet til ulike arrangementer.
Vi arrangerer to hoveddugnader pr år, og dette er en nødvendig men også en kjempehyggelig aktivitet for de som deltar.

Drivergruppa arrangerer også dugnad hver onsdag ettermiddag vår og høst, med oppmøte ved krana i båthavna kl 1700.
Vi oppfordrer med dette alle, både medlemmer av Kystlaget, og de som ønsker å bli medlem, til å møte opp på dugnader slik at vi klarer å beholde Stavernsodden som den attraksjonen den er, både for fastboende og turister.

Dugnad på en fantastisk vårdag, hvor alt gikk på skinner og jobbene ble utført på løpende bånd.
Vi legger ned ca 2100 dugnadstimer i året med å vedlikeholde og drifte dette fantastiske anlegget.

Dugnad på steinhuset

Her får Steinhuset tre strøk med spesialprodukt for steinhus i spesielt værutsatt strøk, og resultatet ble veldig bra.

Steinhuset

Råteskadene kan bli omfattende, også innendørs i gamle steinhus, men med kyndige og nevenyttige folk i drivergruppa, er i grunnen ingen oppgaver for store

Steinhuset

Betjentboligens baderom var ikke av en standard som interiørbladene ville kastet seg over, men…..

Gammelt bad

…..etter ca 210 dugnadstimer og en del investerte kroner, kan selv den mest kresne dusje der…..

Nytt bad

Brannsikring

I og med at Betjentboligen leies ut til gjester, og det er mer enn fem meter å hoppe fra
vinduskarmen i øverste etasje og ned, har vi i høst montert brannstiger med ryggbøyler.
Dermed kan man sove trygt i suitene i øverste etasje.

Brannsikring

Dotømming…..

Når doen skal tømmes og det er 120 meter /40 høydemeter mellom septik-båten og doen, er det ikke helt enkelt å få pumpet dritten dit den skal…..men takket være tekniske innretninger og god hjelp, lot det seg gjøre, denne gangen også.

Dotømming

Taket på Steinhuset er renovert

Etter rundt 100 år hadde både skifer og under- tak gjort sitt, og en omfattende renovering
var ikke til å unngå. Det ble lagt ned en kjempejobb av Kystverkets folk og skifer fra Alta ble møysommelig og nøyaktig skrudd fast. Resultatet ble fantastisk, og Steinhuset har nå et tak som holder i 100 nye år.

Vi håper du med dette har fått et lite innblikk i hva som skjer på Stavernsodden, og at det ikke er en hvilken som helst liten innsats som blir lagt ned av ivrige og interesserte mennesker. Takk til dere som har bidratt og lagt ned mye av fritiden deres, til alles glede og nytte!

[widgetkit id=68]

Harald