Accessibility Tools

Skip to main content
Medlemsbrev September 2018

Medlemsbrev September 2018

Medlemsbrev September 2018

Medlemsbrev fra Kystlaget Fredriksvern September 2018

Da er en lang, varm og fantastisk sommer i ebbing. Fremfor oss står avsluttende båtvask og båtopplag , «varetelling» og høstsesong på fyra, og klargjøring av Skur 13 for prosjektplasser. Og før vi gir oss helt, noen høstdugnader, og for noen; et spennende hummerfiske.

Det har vært litt av et halvår for meg som leder. Masse nytt å sette seg inn i og flere nye, spennende, og kunnskapsrike folk å bli kjent med.

Vi har gjenopprettet domenet «Tre fyr»

Hva innebærer det? Kystlaget Fredriksvern har ansvar for forvaltning av tre fyr i nærområde. To av dem sammen med andre organisasjoner og ett alene. Det er egne drivegrupper og forskjellige samarbeidspartnere i disse. Men hva er felles? Finnes det noen mulighet for samarbeid? Da mener jeg ikke at man skal forvalte fyra felles. Jeg tenker at når man driver med felles aktiviteter og sliter med de samme tingene, med bare noen få nautiske imellom, kunne det være områder å samarbeide om?!

Etter positiv innstilling fra drivergruppelederne har vi diskutert at det er mulig å samarbeide om, den etter hvert betydelig kompetanse vi innehar i å vedlikeholde og drive fyr, ha felles eller låne utstyr av hverandre, felles søknader om midler, og dele gode rutiner, for å nevne noe.

Ellers har det vært høy aktivitet på fyra i vår og sommer, og drivergruppene gjør en formidabel innsats. Det er stor aktivitet på Tvistein også og vi gleder oss veldig til de kan åpne for gjester. Det er forresten behov for flere hender i oppussingen på Tvisten, så ta kontakt!

Det arbeides med å få til en tilbakemeldingsordning for kystledsgjestene og kystlagsmedlemmer på driften og forvaltningen av fyra. Det skal være mulig å gjøre dette online via websidene, enten anonymt eller med navn. Tilbakemeldingene vil kun bli brukt internt, i kystlag og drivergrupper, til å si noe om vi forvalter på en god måte og om det er endringer som bør foretas.

Vi hadde et godt besøkt medlemsmøte med foredrag 26 April om prosjekt «Bygging av Ocean II» av båtbygger Lars Grønnvold fra Risør. Det var mange som gikk hjem den kvelden og ville bygge sin egen pram.

Skur 13

I Skur 13 har vi fått ny leder. Kåre Jacobsen er nå sammen med Lars Solberg ansvarlig for organiseringen og driften. Det var stor interesse for prosjektplasser, og vi klarte til slutt å få plass 6 båter. Dere vil nå se båter henge fra taket for å oppnå størst mulig areal på gulvet. Vi har også hatt en gjennomgang av utstyr og en del nytt verktøy er kjøpt inn. Det vil være god aktivitet på Serine i høst og vinter. Dem som vil bidra med dette, gir beskjed. Minner om at tirsdager fra kl 18 er det alltid åpent i skuret, men fremover nå vil det nok være åpent andre dager og litt i helgene.

Z-96

Båten vår har vært på farten sent og tidlig. Det har blitt mange timer og ulike arrangement. Lars har gjennomført mange skipperkurs og gjort en flott jobb med å organisereutlån og vedlikehold. Hun er nå på land igjen, og det gjenstår litt vask, rydd og innpakk.

Kystkultursenter i Fiskernes Hus

Det er et ønske å samle maritim aktivitet og formidle kystkultur i tett kontakt med, den etter hvert berømte, sjektekanalen og båtforeningen. Fiskernes Hus var opprinnelig et samlingssted for fiskere og deres fiskeboder. De som holdt til der formidlet det meste som var verd å vite om maritim aktivitet i Stavern, i tillegge som de hadde full kontroll på de tallrike barna i «bryggeslummen». Vi ønsker å være med å tilrettelegge for at folk skal kunne samles der igjen. Vi tenker at bygget kan romme alle aldre og et mangfold av aktiviteter og organisasjoner som bedriver maritim- og kystkulturrelatert virksomhet. Det er mange brikker som skal på plass, men i høst kommer nok flere svar på hva vi kan få til.

Oppsummering av noen flere av aktivitetene i vår/sommer er: Påsken med Åpent Skur, der få medlemmer solgte veldig bra med vafler og sørget for mange besøkende. Redning av en Marna-motor til Motormuseet vi håper vi kan lage. Høringsuttalelse til Kulturplanen ble laget og sendt inn. Vi ble hørt på at kystkulturen burde komme tydeligere frem. Deltakelse av flotte sjekter på åpningen av Agnesparken. Deltakelse i Borgertoget 17 mai. Osean 2 er flyttet inn i skur 13. Serine har fått prosjektpenger, som skal brukes til nytt understell. Sanitetsdamene og andre grupper er fraktet på sjøen. Alle tre fyra har hatt dugnader med stor aktivitet og godt oppmøte. Møte med Festningsforvalteren avholdt. Sjekte-treff på Svenner, CAH Collin Archer Havnefestival, og Risør Trebåtfestival.

Et høydepunkt for oss som var tilstede var nok at Kronprinsen tok seg tid til et kort møte med oss da de besøkte kommunen.

Høsten

Vaffel og kaffe i Skuret helgene 6-7 oktober. Vi vil vise frem kystkultur i de beste omgivelsene vi kan tenke oss. Håper mange vil bidra den helgen. Eget skriv er sendt dere på mail.

Vi ønsker å arrangere en medlemskveld, og trenger innspill fra dere om hva som kan være interessante team eller moro å gjøre. Gjerne så fort som mulig

Valgkomiteen bestående av Bjørn Eddy Gundersen og Kristian Amundsen er snart i gang med sitt arbeid mot årsmøtet i mars. Bare å sende dem innspill.

Da har stormene startet og jeg ønsker å takke alle som gjør en innsats på ulike måter i kystlaget og ønsker alle en fin høst ved kysten.

Med vennlig hilsen Astrid Danielsen. 41028918 / post@kystlagetfredriksvern.no