Styret for Kystlaget Fredriksvern 2020/2021

Styret Kystlaget Fredriksvern

Leder

Astrid Danielsen

Kasserer

Lars Solberg

Sekretær

Jorunn Elisabeth K. Dahle

Styremedlemmer

Emilie Enger Aas
Kåre Jacobsen

Varamedlemmer

Thomas Løvald
Morten Kristoffersen