Accessibility Tools

Skip to main content
Prosjektplasser 2024/2025

Prosjektplasser 2024/2025

Vi utlyser prosjektplasser for båter 2024-2025 sesongen i Skur 13.

Fyll inn i skjemaet under for å søke prosjektplass.

Søknadsfrist er 20 juni 2024.

NB! Har du en motor som trenger overhaling? Søk prosjektplass i motorverkstedet i Stavern kystkultursenter. Du finner informasjon her

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Godkjenning av retningslinjer
● Det skal være aktiv bruk av plassen i hele leieperioden.
● Prosjektplassen skal ryddes etter hver gangs bruk.
● Prosjektet / båten og utstyr skal være plassert innenfor tildelt areal.
● Ved bruk av fellesareal skal dette ryddes hver dag før skuret forlates. Eventuelt avtales med skuransvarlig hvis det er behov for lengre tid.
● Ved bruk av felles verktøy skal det legges tilbake etter endt økt. Felles verktøy skal ikke ligge igjen i båter eller på arbeidsplasser.
● Gi beskjed til skuransvarlig hvis noe utstyr blir defekt, eller mangler.
● Skal utstyr lånes ut av skuret gis beskjed til skuransvarlig.
● Midtgangen i skuret må holdes fri og være farbar til enhver tid.
● Det er alles felles ansvar å tømme søppel og sponavsug, samt ta dette med til avfallsanlegg.
● Prosjektene skal forplikte seg til å ta imot besøkende og informere om kystkultur, kystlaget, verftet generelt, galeiskur 13 og prosjektet spesielt. Samt bidra under høst- og påskeutstillingene.
● Objekter som plasseres i skur 13 uten tillatelse anses som donasjoner til kystlaget.
● Ildsfarlige væsker eller stoffer skal oppbevares og brukes på sikker måte i skur 13. Bensintanker tillates ikke lagret i bygningen, med mindre tankene er tømt og luftet.
● Filler og lignende brukt til selvantennende væsker skal fjernes fra verftet samme dag.
● Varme arbeider som for eksempel halogenlamper, vinkelsliper og annet verktøy som gir åpen gnist, flamme eller sterk varme - tillates ikke i bygget.
● Elektrisk varmepistol er tillatt. Forutsetningene er at bruken skal være forsiktig og at lakk- og malingsrester fjernes hver dag. Etter bruk av varmepistol ved skraping skal ikke bygget forlates før det er gått 45 min.
● Motorer skal stå på mindre (ikke Eur-pall) beddinger som kan flyttes enkelt.
● Styret låner ut nøkkel mot et depositum på kr. 1000,-. Nøkkelen skal leveres tilbake når prosjektet er avsluttet.
● Leien pr. måned er kr. 500,- per prosjektplass. Styret kan i spesielle tilfeller frafalle eller redusere kravet om leie.
● Styret kan i spesielle tilfeller bortvise prosjekter ved grovt brudd på vilkårene for prosjektplassen. Slik bortvisning skal varsles med minst én ukes frist.